Issue
Title
Authors
Studying of history of medicine: regional aspect
Medvedeva L.M.
BLOOD SERVICE OF THE ARKHANGEL REGION - HISTORICAL EXCURSION IN THE 1930S AND 1940S
Bykov V.P., Andreeva A.V., Samburov G.O.
IN MEMORY OF SCIENTIST. THE 80th ANNIVERSARY HISTORIAN OF MEDICINE, PROFESSOR GENNADY SHCHUROV
Spasennikov B.A.
DEVELOPMENT MEDICAL CARE IN THE PRISON SYSTEM RUSSIA (EARLY XX CENTURE)
Meshkov D.O., Spasennikov B.A.
FROM THE HISTORY OF THE FIGHT WITH THE SPANISH DISEASE IN SOVIET RUSSIA
Vasyliev K.K., Vasylieva O.G.
TO THE 85th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF A HISTORIAN OF MEDICINE, PROFESSOR GENNADY S. SHCHUROV
Andreeva A.V., Samburov G.O., Spasennikova M.G.
THE FIRST LARGE-SCALE PRODUCTIONS OF PERFUMES AND COSMETICS IN RUSSIA AND THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF MEDICAL COSMETICS BY PHARMACIST A.M. OSTROUMOV. PART I
Stochik A.A.
BACKGROUND OF COSMETIC PRODUCTS AND THE APPEARANCE OF INDUSTRIAL COSMETICS N THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY
Stochik A.A.
DEVELOPMENT MEDICAL CARE IN THE PRISON SYSTEM RUSSIA (END OF XVIII - END OF XIX CENTURE)
Cherkasov S.N., Spasennikov B.A.
Pervye pechatnye knigi po meditsine v Rossii (XVIII v.)
Kibasova G.P., Golitsyna O.Y.
DEVELOPMENT MEDICAL CARE IN THE PRISON SYSTEM RUSSIA (END OF XVIII-EARLY XX CENTURE)
Spasennikov B.A., Pertli L.F.
THE SECOND ALL-RUSSIAN CONGRESS OF FACTORY DOCTORS WITH REPRESENTATIVES OF FACTORY INDUSTRY (15 APRIL 1911) IN MOSCOW
Blokhina N.N.
THE EPIDEMIC OF EBOLA IN WESTERN AFRICA (2014-2015): HISTORY AND SOCIAL CONTEXT
Mikhel D.V.
Vklad orenburgskikh uchenykh v izuchenie problem istorii meditsiny i organizatsii zdravookhraneniya
Kaspruk L.I.
ACTIVITIES OF THE KIEV-POKROVSKY MONASTERY-HOSPITAL IN THE CONTEXT OF THE DEPARTMENTAL SYSTEM OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN EMPIRE HEALTH
Blochina N.N.
GEORGY A. MITEREV - AS THE AUTHORIZED OF THE STATE DEFENSE COMMITTEE FOR THE FIGHT AGAINST INFECTIONS IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Goncharova S.G.
NIKON KARPOVICH KARPINSKY - AN OUTSTANDING FIGURE OF RUSSIAN MEDICINE, ANATOMIST, SURGEON, PHARMACOLOGIST
Egorysheva I.V.
H. WELLS AND MEDICINE
Medvedeva L.M.
TEACHING OF THE HISTORY OF MEDICINE UNDER CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC AT PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA
Sorokina T.S.
PROBLEMS OF ORGANIZING ANTI-EPIDEMIC MEASURES AGAINST FORCED MIGRANTS ON THE EXAMPLE OF JEWISH REFUGEES IN THE CHERNIHIV PROVINCE OF THE RUSSIAN EMPIRE (1915)
Zlatina M.A.
STATE POLICY DURING THE FIRST CHOLERA EPIDEMIC IN RUSSIA
Semashko N.A.
THE CONCEPT OF THE MEDICAL POLICE: ORIGIN AND PRACTICAL IMPLEMENTATION
Zatravkin S.N.
OTORINOLARINGOLOGIST PROFESSOR SVETLAKOV MIKHAIL IVANOVICH (TO THE 110TH ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY)
Lobanov A.U.
THE TIPHUS EPIDEMIC IN RUSSIA (1918-1921): RESULTS AND LESSONS
Khmel A.A., Dedova N.G., Kochetkova I.O., Lobanova E.E.
SPANISH FLU IN RUSSIA (1918-1921)
Spasennikov B.A.
PERIODS OF DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR SURGERY IN WESTERN SIBERIA
Shcherbakov D.V.
HEMOTRANSFUSION: HISTORICAL AND MEDICAL ASPECT <1873-1874)
Sergeeva M.S.
HISTORY OF DEVELOPMENT OF CATHETERIZATION OF THE HEART AND VESSELS
Efremova O.A., Danilevich I.S., Kisteneva O.A.
Occupational health in Russia: science and the development of society
Shigan E.E., Izmerov N.F.
Organizatsionnye tekhnologii otbora patsientov dlya khirurgicheskoy korrektsii porokov serdtsa v klinikakh Zapadnoy Sibiri (istoricheskiy aspekt)
Shcherbakov D.V.
PROFESSOR E.V. RUSAKOVA - SPECIALIST IN VACCINE PREVENTION OF TOPICAL INFECTIONS
Kostyukova N.N.
Atreya kak rasskazchik «Charaka-samkhity»
Druzhinin V.Y.
EPIDEMIC TYPHUS - DISEASE OF WAR, DEVASTATION, POVERTY
Chigareva N.G.
THE NAME OF PROFESSOR N.YA. NOVOMBERGSKIY IN THE RUSSIAN HISTORY AND HISTORY OF MEDICINE
Andreeva A.V., Samburov G.O., Ivanov D.V.
Tuberculosis as an occupational pathology: to the discussion about the list of occupational diseases in the 1920s
Sergeev V.N., Shigan E.E.
About a life and a death of professor Lev Aleksandrovich Tarasevich
Ulyankina T.I.
ZEMSKAYA MEDICINE DURING THE EPIDEMIC OF CHOLERA 1892 (ON THE MATERIALS OF THE SARATOV PROVINCE)
Kitsenko O.S.
Rol' obshchestvennykh organizatsiy v razvitii muzeya istorii meditsiny Evropeyskogo Severa
Chirtsova M.G.
PROFESSOR ARPIK ASHOTOVNA ASRATYAN-SPECIALIST IN THE FIELD OF EPIDEMIOLOGY OF VIRAL HEPATITIS
Rusakova E.V.
ACADEMICIAN ZACHARY FRENKEL: DRAMAS AND LESSONS OF ZEMSTVO EPIDEMIOLOGY (50 YEARS SINCE HIS DEATH)
Shcherbo A.P.
FASHION AND MEDICINE: COMPATIBLE OR NOT?
Cheremushnikova I.K.
EPIDEMICS AND FIGHT AGAINST THEM IN THE XIX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF TSARITSYN)
Chernysheva I.V.
THE ATTITUDE OF THE POPULATION OF THE VORONEZH PROVINCE TO MEDICINE IN THE CHOLERA EPIDEMIC IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY
Markova S.V.
Istoriya psikhosomaticheskoy meditsiny
Subotyalov M.A., Nadtochey T.A.
More than ninety years of service for the benefit of public health
Lekhan V.M., Volchek V.V., Kryachkova L.V., Zayarsky N.I.
PROFESSOR NATALIA V. KARAZHAS - RESEARCHER EPIDEMIOLOGY OF OPPORTUNISTIC INFECTIONS AND CREATOR OF THE INSTITUTE'S MUSEUM
Kostyukova N.N.
MORPHOLOGICAL MUSEUM OF NORTHERN STATE MEDICAL UNIVERSITY (1932-2012)
Konovalova S.G., Basova L.A., Spasennikova M.G.
Reforma organizatsii stomatologicheskoy pomoshchi v SSSR v 1950-e gg
Gonchar V.V.
TO THE 140th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR PAVEL PAVLOVICH MUFEL
Malikova A.A.
ANNIVERSARY AND MEMORABLE DATES OF THE HISTORY HEALTH 2020
Egorysheva I.V., Sherstneva E.V.
Organization and conduct of scientific work at the department of social hygiene of the medical faculty of the I Moscow State University in the period from 1922 to 1930
Tregubov V.N.
FROM HISTORY OF THE SHAPING THE OPINIONS ABOUT HEALTHY LIFESTYLE: GALENS VIEWS
Zorin K.V.
TO THE QUESTION OF HISTORICAL EPIDEMIOLOGY ON THE EXAMPLE OF ARCHIVAL MATERIALS ON THE SOUTH OF RUSSIA OF THE XVII-EARLY XVIII CENTURIES
Zhibrova T.V.
Mesto ayurvedicheskoy meditsiny v zdravookhranenii Rossii
Subotyalov M.A.
SCIENTIFIC WAY OF IGOR A. SHAGINYANY
Chernukha M.Y., Avetisyan L.R.
ANNIVERSARY AND MEMORABLE DATES OF THE HISTORY HEALTH 2021
Poddubny M.V., Egorysheva I.V., Sherstneva E.V.
TERMINOLOGY OF CHILDHOOD INFECTIOUS DISEASES IN THE FOLK MEDICINE OF RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE 19th-EARLY 20th CENTURIES
Likhtshangof A.Z.
MEDICAL STAFF OF THE KARELIAN FRONT’ HOSPITAL BASE AND ARKHANGELSK CLINICS IN 1941-1944
Bykov V.P., Andreeva A.V., Samburov G.O.
The story behind the image (delegates’ of the dermatovenerological section of the XII International medical congress in Moscow in 1897 group photo)
Ravodin R.A., Zudin A.B., Zavyalov A.I., Yakupov I.A.
The role of the A.N. Fleischman in the development of the theory of slow oscillations-enforcement processes of hemodynamics and heart rate variability
Sorokin O.V., Subotyalov M.A.
THE SOURCES OF MEDICINAL SUBSTANCES IN TRADITIONAL AYURVEDA (BY THE EXAMPLE OF «CARAKA-SAMHITA»)
Druzhinin V.Y.
ORGANIZATION OF MEDICAL ASSISTANCE TO THE POPULATION OF THE KYRGIZ SSR DURING EPIDEMICS
Kanatbekova G.K., Bolbachan O.A., Ibraimova D.D.
Genezis nauchnogo znaniya o pul'sovoy diagnostike
Sorokin O.V., Subotyalov M.A.
SCIENTIST AND PRACTICAL EPIDEMIOLOGIST IGOR D. DRINOV ON HEALTH PROTECTION OF THE POPULATION OF MOSCOW AND COUNTRY
Gotvyanskaya T.P., Rusakova E.V., Kozhevnikova L.K., Semenenko T.A.
HISTORY OF THE CREATION OF THE NORTHERN SCIENTIFIC PEDIATRIC SCHOOL (TO THE 110th ANNIVERSARY PROFESSOR MARIA V. PIKKEL)
Andreeva A.V., Samburov G.O., Spasennikov B.A.
THE MENTION OF HEALING IN THE ANCIENT INDIAN EPIC «RAMAYANA»
Subotyalov M.A., Subotyalova A.M.
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND ORGANISATIONAL ACTIVITY OF THE HEAD OF DEPARTMENT OF HEALTHCARE ORGANIZATION OF THE ARKHANGELSK STATE MEDICAL INSTITUTE ALEXANDER B. SHEVELEV
Svetlichnaya T.G., Sannikov A.L., Mordovsky E.A., Spasennikova M.G.
ARKHANGELSK PUBLIC HOSPITAL (1786-1917)
Spasennikov B.A.
History Eichwald historical and medical research experience
Solomein A.Y.
COUNTERING EPIDEMICS AMONG THE CIVILIAN POPULATION OF THE USSR IN THE FIRST PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Serebryany R.S., Kamelskikh D.V.
Vspyshka malyarii v Voronezhskoy oblasti v gody Velikoy Otechestvennoy voyny
Markova S.V.
OUTSTANDING CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN P.A. VERSHILOVA TO THE VACCINE PREVENTION OF BRUCELLOSIS
Kulakov Y.K., Ivanov-Pryanichnikov I.A.
CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN OGANES BAROYAN IN THE DEVELOPMENT OF EPIDEMIOLOGY
Sarkisov A.S.
THE HISTORY OF PEDIATRIC SERVICES IN ARKHANGELSK (1928-1973)
Spasennikov B.A.
«...TOUCH THE HEART...» - MEMORY OF PRYAKHINA V. N
Subotyalova A.M., Subotyalov M.A., Kolpakova T.A.
FROM THE FIGHT AGAINST PUERPERAL INFECTIONS TO OVERCOMING INFANT MORTALITY, FROM OBSTETRICS TO PEDIATRICS
Gorelova L.E., Shelkova V.N.
PROMINENT RUSSIAN HISTORIAN OF MEDICINE XX-XXI CENTURY, PROFESSOR V.I. BORODULIN
Serebrianyi R.S., Serebrianyi M.R.
MULTIDISCIPLINARY AND INTERNATIONAL INTEGRATION FOR STUDYING THE HEALTH EFFECTS OF METEOROLOGICAL FACTORS: XIX-XXI CENTURIES
Kulpanovich О.A.
K voprosu o razvitii meditsinskogo dela na Dal'nem Vostoke v XVIII v
Knyaz'kina T.A.
100 years of the Dnepropetrovsk medical academy
Volchek V.V., Moskvitina K.A., Zimovets N.E., Kovalenko Y.S.
MEMORIES: THE LAST OUTBREAK OF SMALLPOX IN MOSCOW
Zuev V.A.
HYGIENIST, PHYSIOLOGIST, ECOLOGIST, PROFESSOR YURI TEDDER
Andreeva A.V., Osipova A.V., Samburov G.O., Spasennikova M.G.
DASHA SEVASTOPOLSKAYA: FEAT, LEGENDS AND REALITY
Ershov A.E., Sorokina T.S.
TO THE HISTORY OF THE FIRST CITY HOSPITAL OF ARKHANGELSK (late 18th - early 20th century)
Spasennikov B.A.
COMPETITIVE ADMISSION SYSTEM AND TRAJECTORIES OF HIGHER MEDICAL EDUCATION IN FRANCE
Ershov A.E., Sorokina T.S.
K biografii professora S.V. Shershavkina (1912-1993)
Vasil'ev Y.K., Vasil'ev K.K.
PLAGUE EPIDEMICS AND THE FORMATION OF AN ANTI-PLAGUE SERVICE IN TSARITSYN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
Kitsenko R.N.
ALEXANDRA V. SPASENNIKOVA - M.D., HEALTH CARE ORGANIZER
Spasennikov B.A.
HISTORICAL ASPECTS OF APPLICATION OF BEAM CONSTRUCTIONS WITH SUPPORT TO DENTAL IMPLANTS
Nikolskiy V.D., Guruli G.N.
COVID-19: HISTORY LESSONS (PERSONAL OPINION OF A SCIENTIST)
Frumenkova T.G.
1 - 90 of 90 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

Mailing Address

Address: 105064, Moscow, st. Vorontsovo Pole, 12, building 1

Email: r.bulletin@yandex.ru

Phone: +7 (495) 917-90-41 add. 136Principal Contact

Kuzmina Uliia Aleksandrovna
EXECUTIVE SECRETARY
FSSBI «N.A. Semashko National Research Institute of Public Health»

105064, Vorontsovo Pole st., 12, Moscow


Email: r.bulletin@yandex.ru

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies