Issue
Title
Authors
A DETERMINATION OF THE NEED FOR IN-PATIENT PALLIATIVE MEDICAL CARE: METHODOLOGICAL APPROACHES
Kolomiychenko M.E.
THE QUALITY AND SAFETY CONTROL OF MEDICAL PRACTICE IN PROVIDING PALLIATIVE MEDICAL CARE: LEGISLATIVE FRAMEWORK
Kolomiychenko M.E.
SYSTEM OF CRITERIA AND INDICATORS FOR QUALITY EVALUATION OF PALLIATIVE MEDICAL CARE: ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES
Khabriev R.U., Lindenbraten A.L., Kolomiychenko M.E.
Characteristics of patient satisfaction with the provision of medical care in stationary conditions
Suslin S.A., Timashev P.V., Vavilov A.V., Sadreeva S.K.
BASIC PRINCIPLES OF BUILDING A SYSTEM OF CRITERIA AND INDICATORS FOR EVALUATING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF MEDICAL ACTIVITIES
Lindenbraten A.L., Grishina N.K., Serdyukovsky S.M., Kolomiychenko M.E., Ludupova E.Y.
TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL QUALITY CONTROL OF MEDICAL CARE IN MEDICAL ORGANIZATIONS
Kharisov A.M., Berseneva E.A., Bereznikov A.V., Efimov M.D., Shkitin S.O.
THE AFFORDABILITY AND QUALITY CRITERIA OF MEDICAL CARE: LEGISLATIVE FRAMEWORK
Kolomiychenko M.E.
THE MEDICAL SOCIAL PORTRAIT OF PATIENT REQUIRING PALLIATIVE CARE
Kolomiychenko M.E.
EXAMINATION OF THE QUALITY OF CARE IN THE OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE SYSTEM
Saraev A.R., Mayorskaya A.S., Bamburova A.A., Cherkasov S.N.
SOME ASPECTS OF MODERN HEALTH SERVICES MARKET
Nechaev V.S.
DEFINING NEEDS FOR HIGH-TECH MEDICAL CARE
Kudryashova L.V., Fedorov P.N.
KUIVBYSHEV HEALTH FIELD AFTER THE GREAT PATRIOTIC WAR
Suslin S.A., Kuzmin V.Y., Pavlov V.V., Kuzmin Y.S.
STATE GUARANTEES OF HEALTH CARE AND WORK STANDARDS IN HEALTHCARE
Shchepin V.O., Shipova V.M., Mirgorodskaya O.V.
ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OVER QUALITY AND SAFETY OF MEDICAL PRACTICE IN THE MEDICAL ORGANIZATION
Lindenbraten A.L., Ludupova E.J., Damdinova G.H.
Rol' meditsinskikh osmotrov v okhrane zdorov'ya detskogo naseleniya
Pavlovskaya O.G., Ignatova T.N., Larionova S.V.
ANALYSIS OF RESOURCE SUPPORT FOR THE PEDIATRIC SERVICE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Akhmerova S.G., Ahmadullina G.H., Nagaev R.Y., Safarov R.A.
Analiz dinamiki pokazateley neotlozhnoy meditsinskoy pomoshchi
Moskvicheva M.G., Shchepilina E.S.
CURRENT ISSUES OF THE ORGANIZATION AND RENDERING OF PSYCHIATRIC AID IN MODERN CONDITIONS
Belostotskiy A.V., Ter-Israelyan A.Y., Evdokimova T.E.
THE QUESTION OF IMPROVING THE QUALITY OF PRIMARY HEALTH CARE IN MOSCOW
Lindenbraten A.L., Grishina N.K., Kovaleva V.V., Zagoruichenko A.A., Golovin S.M., Gridnev O.V.
COMPLIANCE OF THE ACTIVITIES OF THE CARRIAGE SERVICE FOR THE CARE OF LITTLE-MOBILE CITIZENS PRINCIPLE OF MEDICAL AID ACCESSIBILITY
Ataeva N.B., Znachkova E.A.
Prioritetnye napravleniya organizatsii akushersko-ginekologicheskoy pomoshchi v munitsipal'nom obrazovanii
Davydov A.Y., Artem'eva G.B.
ASSESSMENT OF QUALITY AND SOCIAL EFFECTIVENESS OF PROVIDED STATION-AND-REPLACEMENT MEDICAL CARE IN ALMATY
Ozhikenova A.K., Vasilyev V.V.
PROBLEMS OF ORGANIZATION OF STATIONARY MEDICAL CARE FOR ELDERLY AND SENIOR PERSONS
Konovalov O.E., Zlatkina N.E., Starzev D.A., Miromanova E.A., Anisimova M.M.
HEALTH TRANSFORMATION TO A PATIENT-ORIENTED MODEL
Kharisov A.S., Sukhoterin A.F., Seleznev P.S., Kachkova O.E., Chalenko N.N.
Vnutrenniy kontrol' kachestva i bezopasnosti meditsinskoy deyatel'nosti v krupnom mnogoprofil'nom meditsinskom uchrezhdenii
Evstigneev S.V., Vasil'ev V.V.
RESULTS OF STUDY OF OPINION OF PATIENTS OF AGGRESSOUS AGE ON QUALITY OF ORGANIZATION OF PRIMARY HEALTH CARE IN MOSCOW
Grishina N.K., Solovyova N.B., Znachkova E.A.
MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF CRITERIA FOR ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A DOCTOR
Palevskaya S.A., Veretennikova N.A., Blashentsev M.K.
MANDATORY REQUIREMENTS AND PRACTICE OF OUTPATIENT CARE FOR PREMATURE INFANTS
Nizamova E.R.
FINANCIAL SUPPORT AND PROVISION OF HIGH-TECH MEDICAL CARE INCLUDED IN THE BASIC PROGRAM OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE
Kudryashova L.V., Cherkasov S.N., Kondrashova L.V.
PUTI SOVERShENSTVOVANIYa KAChESTVA SPETsIALIZIROVANNOY TRAVMATOLOGIChESKOY POMOShchI DETYaM V KURSKOY OBLASTI S TsEL'Yu SNIZhENIYa UROVNYa DETSKOY INVALIDNOSTI
Gordova L.D., Grishina N.K.
ANALYSIS OF THE APPEAL OF PRIMARY HEALTH CAREIN RURAL POPULATION OF THE TVER REGION
Lalabekova M.V., Cherkasov S.N., Berseneva E.A., Meshkov D.O.
COMPUTER CONSTRACTOR OF DOCUMENTS AT OTORHINOLARYNGOLOGY DEPARTMENT
Illarionova E.V., Minaev Y.L.
QUALITY ASSESSMENT OF MEDICAL CARE BY INTEGRAL INDEX
Kolomiychenko M.E.
THE ANALYSIS OF A DEMAND THE AMBULATORY MEDICAL CARE OF THE TVER REGION
Lalabekova M.V., Cherkasov S.N., Berseneva E.A., Meshkov D.O.
REGIONAL PECULIARITIES OF CHILDREN AND ADOLESCENTS MEDICAL REHABILITATION
Pavlovskaya O.G., Ignatova T.N., Soboleva S.A.
MODERNIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE AT A REGIONAL LEVEL
Manukhina E.V., Borisova N.V., Muzychuk S.I.
ACCREDITATION OF MEDICAL PROFESSIONALS: THE BENEFITS AND RISKS
Petrova I.A.
ON RATINGS OF PRIVATE MEDICAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA
Kasimovskii K.K.
SYSTEM OF RENDERING MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH PERINATAL DISEASES IN MOSCOW
Gorbacheva M.M., Bezmelnitsyna L.Y., Meshkov D.O., Khubriev R.U., Cherkasov S.N.
AGE ASPECTS OF MORBIDITY OF MEN
Cherkasov S.N., Fedyaeva A.V.
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE TERRITORY OF THE TVER REGION FOR THE PERIOD FROM 1994 to 2015
Lalabekova M.V., Cherkasov S.N., Berseneva E.A., Meshkov D.O.
Intentional self-infliction among male prisoners: characterisics and the provision of medical care
Grigorov K.A., Smirnova A.V., Vetoshkina U.V., Koryagina O.A., Mordovsky E.A., Sannikov A.L.
ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF FUNCTIONS BY GENERAL PRACTITIONERS IN ORGANIZING MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH SKIN DISEASES
Solovyeva S.Y.
THE USE OF DEMOGRAPHIC ANALYSIS IN ESTIMATING THE DEMAND OF POPULATION IN MEDICAL CARE
Kurnosikov M.S., Cherkasov P.S., Egiazarayn K.A., Kudryashova L.V., Sopova I.L.
MODERN METHODICAL APPROACHES TO PLANNING OF MEDICAL CARE
Cherkasov S.N., Meshkov D.O., Berseneva E.A., Bezmel'nitsyna L.Y., Lalabekova M.V., Fedyaeva A.V., Olejnikova V.S.
Analiz dinamiki i struktury vrozhdennykh porokov serdtsa u detey pervogo goda zhizni
Belova E.A., Moskvicheva M.G., Belova S.A.
THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF MEDICAL AID TO THE EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Ahmerova S.G., Nagaev R.Y., Fayzullin I.F., Gizatullin T.R.
KNOWLEDGE OF RESIDENTS OF MOSCOW OF AN ORDER OF RENDERING A HI-TECH MEDICAL CARE
Kudryashova L.V., Oleynikova V.S.
Simulation modeling for assessing the efficiency of using the resources of a medical organization and the quality of medical care in the context of the COVID-19 epidemic
Orlov S.A., Lisovskii D.A., Livshitz S.A., Tikhonova E.V.
DEMAND ANALYSIS AS A BASIS FOR PLANNING VOLUMES OF HIGH-TECH MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CITY MOSCOW
Cherkasov S.N., Kudryashova L.V., Egiazarayn K.A.
DEVELOPMENT MEDICAL CARE IN THE PRISON SYSTEM RUSSIA (END OF XVIII - END OF XIX CENTURE)
Cherkasov S.N., Spasennikov B.A.
INFORMATION SUPPORT FOR ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING BY AN EXPERTS IN QUALITY EXAMINATION OF MEDICAL CARE TO PREGNANT WOMEN
Vasileva T.P.
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF REHABILITATION OF CHILDREN
Schreider T.F., Fedorova G.V.
QUALITY OF MEDICAL ASSISTANCE WITH VIOLATIONS OF THE SUPPORT-MOVEMENT SYSTEM OF THE LABOR POPULATION OF THE KURSK REGION
Sorokoletov D.V., Cherkasov S.N., Kirichenko Y.N.
ANALYSIS OF DYNAMICS OF VOLUMES AND STRUCTURE OF HIGH-TECH MEDICAL AID IN THE CITY OF MOSCOW
Kudryashova L.V., Oleynikova V.S.
ACCREDITATION OF MEDICAL PROFESSINALS: THE DEBEFITS AND RISKS
Petrova I.A.
CLINICAL EXAMINATION OF ADULT POPULATION CERTAIN GROUPS OF RYAZAN REGION
Uspenskaya I.V., Selyavina O.N.
Nauchnoe obosnovanie sovershenstvovaniya organizatsii meditsinskoy pomoshchi VICh-infitsirovannym patsientam na territorii Chelyabinskoy oblasti
Moskvicheva M.G., Radzikhoskaya M.V.
DEVELOPMENT MEDICAL CARE IN THE PRISON SYSTEM RUSSIA (END OF XVIII-EARLY XX CENTURE)
Spasennikov B.A., Pertli L.F.
DEMAND ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC INDICATORS IN THE NEED FOR SPECIALIZED MEDICAL CARE ON THE PROFILE OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS AT THE REGIONAL LEVEL
Egiazarayn K.A., Cherkasov S.N., Kudryashova L.V., Kolomiychenko M.E., Oleynikova V.S.
Nauchnoe obosnovanie sovershenstvovaniya organizatsii meditsinskoy pomoshchi VICh-infitsirovannym patsientam na territorii Chelyabinskoy oblasti
Moskvicheva M.G., Radzikhoskaya M.V.
TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF THE CAUCASIAN LABOR ARMY IN THE MEDICAL SERVICE OF THE POPULATION (1920-1922)
Akhmadov T.Z.
DEVELOPMENT MEDICAL CARE IN THE PRISON SYSTEM RUSSIA (EARLY XX CENTURE)
Meshkov D.O., Spasennikov B.A.
LEGAL REGULATION OF PALLIATIVE MEDICAL CARE SYSTEM FOR ADULT POPULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kolomiychenko M.E.
THE SYSTEM OF MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH PERINATAL INJURIES IN MOSCOW
Gorbacheva M.M., Bezmelnitsyna L.Y., Meshkov D.O., Kabriev R.U., Cherkasov S.N.
HEALTH OF THE ELDERLY
Barinova Z.V., Brylyakova L.I.
AGE DYNAMICS OF FREQUENCY OF TREATMENTS FOR AMBULATORY MEDICAL ASSISTANCE FOR CAUSES INCLUDED IN THE XIII CLASS OF ICD-10 IN MEN
Cherkasov S.N., Fedyaeva A.V., Kudryashova L.V.
LEGAL RISKS IN DEPARTMENTAL OUTPATIENT UNIT ACTIVITY
Sogiyaynen A.A.
MEDICAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PRIMARY HEALTH CARE ELDERLY POPULATION IN MOSCOW
Znachkova E.A., Grishina N.K., Serdyukovsky S.M.
ANALYSIS OF GENDER PECULIARITIES OF AGE DYNAMICS OF FREQUENCY OF TREATMENTS FOR AMBULATORY MEDICAL ASSISTANCE FOR CAUSES INCLUDED IN SECOND CLASS ICD-10
Cherkasov S.N., Fedyaeva A.V., Oleynikova V.S.
THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE REFORMS OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ivanova L.G.
ORGANIZATION OF A FIELD ADVISORY ASSISTANCE TO THE POPULATION OF THE SAMARA REGION IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL HOSPITAL
Kuznetsov M.V., Generalova M.M.
AGE DYNAMICS OF FREQUENCY OF TREATMENTS FOR AMBULATORY MEDICAL ASSISTANCE FOR CAUSES INCLUDED IN THE SECOND CLASS OF ICD-10 IN MEN
Cherkasov S.N., Fedyaeva A.V.
STAGES OF THE AUTOMATED SYSTEM LEXICAL ANALYSIS OF MEDICAL DOCUMENTS (AIS "ALEX")
Berseneva E.A., Sedov A.A.
SOME QUESTIONS OF AFFORDABLE AND QUALITY HEALTH CARE TO PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD
Znachkova E.A., Golovina S.M., Zagoruychenko A.A.
K voprosu o vzaimodeystvii gosudarstvennogo i chastnogo sektorov zdravookhraneniya v oblasti oftal'mologii
Korol'kov A.S., Murav'eva V.N.
SOME APPROACHES TO IMPROVING PRIMARY HEALTH CARE FOR WOMEN
Sharafutdinova N.H., Mustafina G.T., Polunina V.V., Sharafutdinov M.A.
ONCOLOGICAL CARE PLANNING CURRENT PROBLEMS
Shipova V.M., Berseneva E.A.
MODERN ASPECTS OF MEDICAL CARE FOR LUNG ARTERIAL HYPERTENSIA PATIENTS AT A REGIONAL LEVEL
Bezmelnitsyna L.Y., Habriev R.U., Meshkov D.O., Loskutova O.Y., Berseneva E.A., Cherkasov S.N.
DEFECTS OF THE MANAGEMENT OF THE MEDICAL HEALTH PROVIDING IN THE COVID-19 PANDEMIC
Nizamova E.R.
MODERN METHODICAL APPROACHES TO PLANNING OF MEDICAL CARE
Cherkasov S.N., Shipova V.M., Berseneva E.A., Meshkov D.O., Bezmel'nitsyna L.Y., Lalabekova M.V., Fedyaeva A.V., Olejnikova V.S.
EVACUATION HOSPITAL № 1081 IN KYRGYZSTAN IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Bolbachan O.A., Ibraimova D.D.
Izuchenie potrebnosti v meditsinskoy pomoshchi u rabotnikov promyshlennogo predpriyatiya
Bendyuk G.Y., Dokhov M.A., Sidorov A.A.
ORGANIZATION OF EMERGENCY MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH INJURIES
Sharafutdinova N.K., Dautov R.R., Latypov A.B., Sharafutdinov M.A., Valiev I.R., Khalfin R.M.
EMPLOYEES MEDICAL EXAMINATION QUALITY MANAGEMENT AT A LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Bendyuk G.Y., Dokhov M.A., Sidorov A.A., Tikhomirova A.A.
FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF THE NEED FOR OUTPATIENT CARE IN THE CONDUCTORS OF RAILWAY TRANSPORT
Deryabina N.N.
1 - 86 of 86 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

Mailing Address

Address: 105064, Moscow, st. Vorontsovo Pole, 12, building 1

Email: r.bulletin@yandex.ru

Phone: +7 (495) 917-90-41 add. 136Principal Contact

Kuzmina Uliia Aleksandrovna
EXECUTIVE SECRETARY
FSSBI «N.A. Semashko National Research Institute of Public Health»

105064, Vorontsovo Pole st., 12, Moscow


Email: r.bulletin@yandex.ru

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies